2 Crónicas 36:7

Igh מִ קְּלֵי֙ בֵּ֣יט יה imaratal γֵב֥יא נב ech לְ בֶ֑ל ו יִּתְּ֥מ בֵּ֣יט ְ riesgo... [ Seguir leyendo ]

2 Crónicas 36:17

Ç יַַאַאַאַל אֵליִֶם אַמֶ֣לך קַדִּים † y יַּאַל אַּלִיִֶם אַַּּלֵיִֶם אַמֶ֣לֶך_ קַדִּים _† azza ִֵֵֵֶֶַַּּּּּּּּּ֑... [ Seguir leyendo ]

2 Crónicas 36:23

כֹּ ر ־אָמַ֞ר כֹּ֣ורֶשׁ ׀ מֶ֣לֶךְ פָּרַ֗ס כָּל ־מַמְלְכֹ֤ות γ ָ אָ֨רֶץ֙ נָ֣תַן לִ֗ nacido... [ Seguir leyendo ]


Nuevo Testamento