Ezequiel 19:2

ו אמרת֗ מ֤ה ִמקָ֙ לביָּא בֵ֥ין אֵּ֥ין רָ֑צָה בְּוֹךְ קִּפִרים רבְּגר ֥ה ְְּוֹךְ קִּפִרים רבְ֥ג_... [ Seguir leyendo ]

Ezequiel 19:4

¶ יִּשְמ֥ו אלִיו ִִֹּ֖ם בַחְָּ֣מ נְפָּ֑שׂ igh ַ יבִֻ֥ו בֽ † חִ֖ים אַּ֥רז מְטָֽים׃ _ _ [ Seguir leyendo ]

Ezequiel 19:6

Igh יִּתּלֵ֥ךְ בְּתְֵּּּ֥ךְ בְּתְֵּּּ֥ךְ בְּתְֵּּּ֥ךְ בְּתְֵּּּ֥ךְ בְְְְּּּ֖וֹ קְּ֣יר erior . _ _ _ _ _ [ Seguir leyendo ]

Ezequiel 19:10

מְִּק֥ קַ † ֶּפֶפ עַל עַל - מַ֣יִים שְטוּל֑ erior פֹּֽרִיָּ֙ וַֽ עֲנֵפ֔ ر erior _... [ Seguir leyendo ]


Nuevo Testamento