τῷ ἐπιτρόπῳ. 'A su mayordomo', como en Lucas 8:3 , Ἰωάννα γυνὴ Χουζᾶ ἐπιτρόπου Ἡρώδου. En el único otro pasaje donde aparece la palabra en el NT, Gálatas 4:2 , ἐπίτροποι, 'guardianes' de la persona de un menor, se distinguen de οἰκόνομοι, mayordomos de su propiedad. La palabra fue hebraizada y usada en ambos sentidos por escritores rabínicos (Schöttgen ad loc. cit. ).

Continúa después de la publicidad
Continúa después de la publicidad

Antiguo Testamento