ὑπὸ τῆς τῶν� . La estructura nos recuerda la cláusula 2 Pedro 1:4 τῆς ἐν τῷ κόσμῳ ἐν ἐπιθυμίᾳ φθορᾶς.

ἀθέσμων nuevamente en 2 Pedro 3:17 , y en ninguna otra parte del NT ἔκθεσμος es usado por Filón de los habitantes de las ciudades de la llanura.

Continúa después de la publicidad
Continúa después de la publicidad

Antiguo Testamento