τὸν λόγον por τὴν ἐντολὴν de textus receptus ; τὸν νόμον la lectura de Tischendorf tiene la autoridad de א y C y algunas cursivas, y explicaría τὴν ἐντολήν. τὸν λόγον puede haber sido introducido por Marcos.

Continúa después de la publicidad
Continúa después de la publicidad

Antiguo Testamento