προβεβηκυΐ una perforación. Actuar. parte. de προβαίνω ( G4260 ) avance,
ζήσασα aor. Actuar. parte. (adj.) de ζάω ( G2198 ) vivo,
παρθενία ( G3932 ) virginidad.

Continúa después de la publicidad
Continúa después de la publicidad

Antiguo Testamento