σταθείς aor. pasar. parte. (acompañando) de ϊστημι ( G2476 ) soporte,
προσηύχετο impf. Indiana. medicina (dep.), véase Lucas 18:10 . Pulgada, impf. , "empezó a rezar"
εύχαριστώ praes.

Indiana. Actuar. de εύχαριστέω ( G2168 ) estar agradecido, dar gracias. Era costumbre comenzar la oración con una expresión de gratitud. En este caso, resultó ser una expresión de autoelogio (Arndt).
άρπαγες nom.

por favor de άρπαξ ( G727 ) engañador, extorsionador, ladrón (LAE, 316f). Praed. sudor.
μοιχός ( G3432 ) adúltero,
ούτος éste! Tiene una connotación despectiva.

Continúa después de la publicidad
Continúa después de la publicidad

Antiguo Testamento